„Iga päev on lehekülg sinu eluloos,“ Araabia vanasõna.

Iga päev on ISEmoodi, kuid oma ülesehituselt on meie päevad siiski sarnased.

Hommikul avame õppekeskuse uksed kell 8.45, lapsi ootame majja hiljemalt kella üheksaks, et panna piltlikult öeldes suur algustäht uuele peatükile. Päeva alustame ühises tereringis, kus vahetame uudiseid, jagame mõtteid, hoiame kätt ajastu pulsil ning ühislaulame.

Pärast tereringi algavad õpitegevused, mis hõlmavad erinevaid aineid ja lähtuvad lapse koduõppe eesmärkidest. Tavapäraseid koolitunde õppekeskuses ei ole. Pisemad, essakad ja tessakad, toimetavad õpetaja tiiva all päevaks koostatud õpijuhiste alusel. Kolmandikud teevad seda omal käel, vajadusel õpetajalt tuge saades. 4.-6.klassi õpilased tegutsevad vastavalt nädalaks koostatud õpijuhistele. Iga uue nädala alguses saab 4.-6.klassi õpilane tunniplaani, kus on kirjas keelte, liikumise, muusika, projekti ning põhiainete konsultatsioonide ja enesekontrollide ajad. Õpilane lisab tunniplaani oma nägemuse, millal ta mis ainet õppima hakkab, pidades silmas eesootavaid konsultatsioone ja enesekontrolle.

Iga laps teeb vajadusel päeva jooksul hingetõmbe pausi just siis, kui tal selleks tarvidus on. Nii-öelda pikk vahetund on päeva keskel ja algab kokk Andrei valmistatud maitsva ja tervisliku lõunasöögiga. Menüü on erinev – makaronid, supid, šnitsel, plov jne., vaheldusrikas.  Alati on magustoiduks puuviljad ja tähtsamatel päevadel on ka eraldi magustoit. Lõunasöögi hind – koolilapsed €6.5, mängumaa lapsed €4 (2022-2023)

Pärast puhkepausi õpitegevused jätkuvad ning need lõpevad sõltuvalt nädalapäevast  noorematel ja vanematel õpilastel erineval ajal. 

      1.-3.klass     4.-6.klass

   E     14.30         14.30

   T     13.45         14.30

   K     14.30         14.30

   N     13.45         14.30

   R     13.45         13.45

Kui pere lapsed on erinevates vanuserühmades ning vanemal ei ole võimalik teisipäeval ja neljapäeval nooremale lapsele eraldi järele tulla, siis saab 1.-3.klassi õpilane soovi korral osaleda tennisetreeningus või jääda õppekeskusesse mõnda vaikset tegevust tegema, näiteks lugema, joonistama või lauamängu mängima. 

Reedene päev on ISEmoodi. See päev on pühendatud loovusele, koostööle, üksteise toetamisele, õpitu peegeldamisele. Tegevuste käigus lõimuvad kaunid kunstid ja keeleõpe ning elustub meie projekt. Muusikaõpetus toimub küll inglise keeles, kuid eelkõige on õpetaja ja õpilase suhtlemisel aluseks muidugi müstiline ja universaalne helide ja rütmide keel, mis puudutab ja rikastab iga muusikahuvilist.
Ülesanded projektõppes võivad peale eesti keele osaliselt olla ka inglise- või hispaaniakeelsed, millele eelneb vastav keeleõpe.

LÜHIKOKKUVÕTE PÄEVAST 

8.45-9.00kogunemine
9.00-9.15terering
9.15-11.30õppetegevused
11.30-12.30lõunasöögiga puhkepaus
12.30-14.30 (13.45)õppetegevused

Lastevanematele on meil Whatsapp’i grupp. Sellega liitumissoovist tuleb teada anda Juulikale või Merlele. 

Ava vestlus
Scan the code
ISE
Tere 👋
Kuidas saame aidata?