ÕPPEAINED

Õpilaste toetamine toimub Eesti Vabariigi põhikooli riikliku õppekava alusel, kuid mitte igas aines täismahus.

Täielikult toetame õpet järgmistes õppeainetes: eesti keel ja kirjandus, matemaatika, loodusõpetus, ajalugu, inimese- ja ühiskonnaõpetus, inglise keel, hispaania keel (B-keele õpilastel).

Vähendatud mahus toetame õpet järgmistes õppeainetes: liikumine ja ujumine, kunst, käsitöö, muusika.

Võimalusel toetame vähendatud mahus saksa ja vene keele õpet. Selle maht selgub iga perioodi alguses.

ÕPILASED

Õppekeskusesse on oodatud 1.-6. klassi õpilased, keda toetame eelpool kirjeldatud õppeainetes ja mahus.

1.-3.klassi õpilased tegutsevad päevaks koostatud õpijuhiste abil. (Vaata juhist.)

4.-6.klassi õpilased õpivad nädalaks koostatud õpijuhiste abil. (Vaata juhist.)

Õppima saavad tulla ka 7.-9.klassi õpilased, kelle õpe toimub kodukoolist antud õpiplaanide ja -juhiste abil ning kes saavad meiega õpirajal tekkivate takistuste ületamiseks jooksvalt konsulteerida. 7.-9.klassi õpilased osalevad perioodiüleses projektis, soovi korral ka muusikas, kunstis, käsitöös ja liikumises. 

ÕPETAJAD

Õppekeskuses õpetavad Ada Lestsenski, Aire Välling, Colm Fitzpatric, Gerda Vollmann, Heli Õun, Juulika Hännile ja Merle Plaat.

TAGASISIDESTAMINE

Hindeid meie ei pane. Õpilane saab nii suulist kui kirjalikku tagasisidet. Periood lõpeb kokkuvõtliku kirjaliku hinnanguga. Juhul kui laps sooritab jooksvalt kodukooli arvestuslikke töid, siis need hinnangus ei kajastu.

Hinnangu saavad need lapsed, kes on meiega vähemalt ühe perioodi. 

Õppekeskuses õppides kogub õpilane õpijuhised, töölehed ja enesekontrollid õpimappi, mille abil saab ta kodukooli naastes vajadusel anda ülevaadet õpitust.

KODUTÖÖD

Igal ISE õppekeskuse õpilasel on üks kindel kodutöö, mis ei muutu. See on igapäevane lugemine kodus ja koolis. Niisugust raamatut polegi, millest poleks õppida midagi head(Johann Wolfgang von Goethe). Palume lapsel iga päev raamat kooli kaasa võtta. Lugemisvara info leiab SIIT. Kui mingil põhjusel laps ei jõua päevaks koostatud tegevusülesandeid valmis, siis need on vaja kodus lõpetada. Üldjuhul õpilased saavad planeeritud tegevused lõpetatud ja kas asuvad järgmise päeva ülesannete kallale, loevad, toetavad kaaslasi, mängivad või liiguvad spordiplatsil. Vanematele õpilastele soovitame kodus lisaks lugemisvarale lugeda ka õpitava teemaga seotud õpikutekste, et eelhäälestuda järgmise päeva tegevusülesanneteks.

DISTANTS- VÕI KODUÕPPE KOOSKÕLASTATUD PLAAN

Selleks, et nii õpilase tulek meile kui ka kodukooli naasmine oleks pingevaba ja ühilduks klassi õpijärjega, on vaja perel enne meile tulekut kooskõlastada kodukooli klassi- ja/või aineõpetajatega õppeplaan, milles kõige olulisemaks on teemade loetelu, mida plaanitakse õpilase distants- või koduõppe ajal läbi võtta. Kokkulepped tuleb sõlmida kõigis ainetes. Palume saata põhiainete (eesti keele ja kirjanduse, matemaatika, loodusõpetuse, inimese- ja ühiskonnaõpetuse, ajaloo, inglise keele, hispaania keele) kooskõlastatud õppeplaan hiljemalt nädal aega enne õppekeskusesse õppima asumist meile meilile. Põhiainete õppeplaani ehk teemade, kontrolltööde ja oluliste tegevusülesannete infolehe leiab ja saab alla laadida või printida SIIT.

Õpijärje info vahetamine jätkub õppeperioodi ajal. Õpetajad pöörduvad iganädalaselt õpilase või vanema poole, paludes üle vaadata õpijärg e-koolis või Stuudiumis.

Kodukooliga seotud kokkulepete täitmise eest vastutab lapsevanem ja seepärast paneme vanematele südamele, et nende täitmist on vaja hoolikalt jälgida. Iga vanem tunneb oma last kõige paremini ja teab, kui suures mahus ta toetust ja järelvalvet vajab. Peame eelkõige silmas kunsti, käsitööd, liikumist (kehalist kasvatust, ujumist) ja muusikaõpetust, kus toetame õpet valikuliselt ning vähendatud mahus.

Kui tekivad küsimused või probleemid kodukooli oskusainetes ja muusikaõpetuses antud ülesannete täitmisega, siis võib meie poole pöörduda. Püüame aidata raskest kohast üle. Vaatame näiteks üle flöödimänguks vajalikud võtted, tuletame meelde nootide asukohad ja rütmipikkused, harjutame koos pahempidikoes kudumist või heegeldame kinnissilmust jne, kuid eelkõige kuulame ära murekoha, et leida sellele koos lahendus.

Ava vestlus
Scan the code
ISE
Tere 👋
Kuidas saame aidata?