õppekeskus distants- ja koduõppel olevate laste toetamiseks

kontaktõpe viiel päeval nädalas

juhitud iseõpe läbi õpijuhiste ja konsultatsioonide

õpe kodukooliti isemoodi lähtuvalt õpilase õpiraja ülesannetest

õppimine ise ja koos nii eakaaslaste kui erinevate vanuserühmadega

perioodiülene projekt, mis seob kooliperet ja käsitletavaid teemasid

keelte ja muusika lõimimise, käelise tegevuse ning projektipõhine loovreede

tagasisidestamine läbi suulise ja kirjaliku hinnangu 

hommikune ühine terering

õpilane on ka õpetaja ja õpetaja õpilane

õuesõpe vaimu ja keha kooskõla peenhäälestumiseks 

lugemishuvi kasvu toetamine

digioskuste arendamine

Eesti juurte ja pärimuse edasikandmine

Hispaania, rõhuasetusega Andaluusia kultuuriga seotud matkad ja väljasõidud

päeva poolitav tunnine puhkepaus

taimeaed õppekeskonnana

raamatukogu lastele ja vanematele

kogukondlik tegevus

Ava vestlus
Scan the code
ISE
Tere 👋
Kuidas saame aidata?