Tulime siia esialgu vaid üheks

Tulime ISEsse esialgu vaid üheks perioodiks, kuid lapse suurest soovist siia jääda, olime Hispaanias kokku tervelt 6 kuud.