Koolielu

Loomad annavad lastele palju

Lastekaitsepäev on kutsutud ellu, et pöörata tähelepanu laste heaolule, õigustele ja kaitsele. Antud päeval oli õppekeskuses lapsi toetamas, innustamas, pingeid maha võtmas ning puhast rõõmu pakkumas koer Franky. Kohe tereringist alates kiirgas Franky meisse head tunnet oma rahuliku ja sõbraliku olemisega. Öeldakse, et looma juuresolek võtab pinged maha, leevendab suhtlemistõkkeid ning aitab rahutumatel lastel keskenduda. Kõike seda ka Franky meile pakkus.